Yazarın Tüm Yazıları: islam-azimov

AĞLAMA, SEVMİRƏM GÖZ YAŞLARINI

islam-azimov Şiirler

AĞLAMA, SEVMİRƏM GÖZ YAŞLARINI . Bir vaxt xatirəni isidən odu, Köksümü yandırıb, közümdən aldın , Əlinlə verdiyin bir qədəh suyu, Qayıdıb min dəfə gözümdən aldın. . İçimdə bir eşqi dəfn elədin sən, Ürək bir sevginin baş daşı oldu. Sənin yoxluğunla barışmağımın Bəlkə də baisi göz yaşı oldu . Hicranı, həsrəti…
Read more »

İSRƏRƏM Kİ ÖVLADIM BƏNZƏMƏSİN İNSANA, VE YA İNSANLIQ ÖLÜB , GEDİR

islam-azimov Şiirler

İstərəm ki övladım bənzəməsin insana.. —yaxud İnsanlıq ölüb , gedir – Müharibə!…bu adın Arxasında min məna, Zülmət rəngi verəcək, Girsə də milyon dona. Müharibə -göz yaşı Ah,nalə,tökülən qan ! Bəs niyə nahaqq qanlar Tökür–şüurlu insan. İdrakı,zəkasıyla Bu dünyaya nur saçan, Əqli düşüncəsiylə Yerdən göyə yol açan, Kainatın sirrini Təhlil edən,öyrədən,…
Read more »

SEVDİYİNİ QULAĞIMA PIÇILDA——- Deyişmə

islam-azimov Şiirler

Sevdiyini qulağıma pıçılda—- Deyişmə Könül Səfər Eşqin ilə ürəyimə ax, mənim, Şimşək olub başım üstə çax, mənim, Tut əlimdən, gözlərimə bax, mənim, Sevdiyini qulağıma pıçılda İslam Əzimov Ömrün boyu tər-tazəsən,yenisən, Heyif , məncə duyammadın səni sən Əyil bəri, utandırdın məni sən, Sevdiyimi qulağına gəl, deyim. Konul Səfər Həsrətim ol, vüsalım…
Read more »

DÜNYA MƏNİM YERİM DEYİL

islam-azimov Şiirler

DÜNYA MƏNİM YERİM DEYİL Yaman sıxır, yaman məni, Şübhə məni, güman məni, Anlamayır zaman məni, Dünya mənim yerim deyil. **************** Mindillidir!-sözüm yoxdur, Bir çöpündə gözüm yoxdur, Doxsandoqquz üzüm yoxdur, Dünya məmim yerim deyil. ****************** Qazanc təmiz addır mənə, Haram qordu, oddu mənə , Dələduzluq yaddı mənə, Dünya mənim yerim deyil….
Read more »

TÜRKÜ BİRLƏŞDİRƏN DƏRD

islam-azimov Şiirler

TÜRKÜ BİRLƏŞDİRƏN DƏRD (Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin dəfn günü ) – Ölüm var , ölməzlik gətirir ada, Ölüm var, bir xalqın şöhrəti , şanı, İlahi,ölümdə qüdrətə bir bax? ! Göylərə qaldırır Azərbaycanı. * Cənazə dalınca insan axını , Dönüb Xan Araza, Kürə bənzəyir, Şərqindən qərbinə bütöv bir ölkə, Ocağa…
Read more »

Sənə nə danışım uşaqlığımdan ?

islam-azimov Şiirler

SƏNƏ NƏ DANIŞIM UŞAQLIĞIMDAN ? (ata ilə oğulun söhbəti ) *** Sənə nə danışım uşaqlığımdan ? Qayğılar üstümə tez düşüb mənim. Sənin soruşduğun uşaqlıq ki, var.. Heyif, qismətimə az düşüb mənim. Acı xatirələr qalıb yadımda…, Çölüm tox görünüb, içim ac olub. Mənim müəllimim əzab, əziyyət, Mənə yol göstərən ehtiyac olub….
Read more »

Ay ruhumun adamı

islam-azimov Şiirler

AY RUHUMUN ADAMI- * Kökləmisən sazını, Çox sevdalı başın var. Lalə kimi yanağın, Kaman kimi qaşın var. Əzrayılla qohumsan ? Yoxsa., ortaq işin var ? Könlün qan istəyəndə Mən düşürəm yadamı ? AY RUNUMUN ADAMI * Səni xəyal evindən Çıxarıb atmaq çətin, Olsan da ürəyimdə, Əl atıb tutmaq çətin. Cəhənnəmdən…
Read more »

Şiir

islam-azimov Şiirler

SƏNİ LƏÇƏK-LƏÇƏK QOXUMUŞAM MƏN ** Səni heca-heca sətirbəsətir Səni vərəq-vərəq oxumuşam mən Səni qönçə-qönçə. çıçəkbəçiçək Səni ləçək-ləçək qoxumuşam mən * Bir anlıq vüsalın ılımdən keçıb İlk sevda dilinə dilimdən keçib Ərişin. arğacın əlimdən keçib Səni ilmə-ilmə toxumuşam mən * Çıxdı yolumuza həsrət- dayandı Bizi birləşdirən körpülər yandı Məni taleyinə yazma…
Read more »

MƏNİM GÜVƏNDİYİM DAĞ , SƏNƏ DƏ QAR YAĞARMIŞ

islam-azimov Şiirler

Mənim güvəndiyim dağ sənə də qar yağarmış. ****—–****—-****—–****—-*** Səni zirvə sanırdım, təpə təpərin yoxmuş, Səni qala bilirdim, qarğı çəpərin yoxmuş, Sən bir söz pəhləvanı, darda hünərin yoxmuş, Astarın çıxdı üzə, ay saqqalı ağarmış, Mənim güvəndiyim dağ sənə də qar yağarmış. *** Baxışında çöküldüm, sözlərində quruldum Bulandırdın min kərə, mən yenə…
Read more »