Makaleler Kategorisindeki Tüm Yazılar

dua ve tefekkur zamanı

ibrahimm0443 Makaleler

“Ey bizi nîmetleriyle perverde eden Sultânımız! Bize gösterdiğin nümûnelerin ve gölgelerin asıllarını, menbâlarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın lezîz nîmetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’îd ile tâzib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu mutî raiyyetini…
Read more »

BABALAR VE ÇOCUKLAR

KARAM-41 Makaleler ,,,,,,,

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüzyıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.” Konfüçyüs Çocuğun bakımında ve eğitiminde ağır yükü olan anneler hakkında çok yazılıp konuşulmuş, eleştirilerin çoğu onlara yöneltilmiştir. Eğitimdeki aksamalardan en çok anneler sorumlu tutulmuş, babanın rolü üzerinde gereğinden az durulmuştur. Annenin çocuk gelişimine…
Read more »

OKUMA SEVGİSİ

KARAM-41 Makaleler ,,,,,,,

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu’na göre; “Türkiye okuma alışkanlığında; Libya, Tanzanya, Ermenistan gibi ülkelerin de bulunduğu 173 ülke arasında 86’ncı sırada yer almaktadır. Raporda; Türkiye’deki öğrencilerin ders kitaplarından başka kitap okumadıkları, hatta ders kitabı bile okumadıkları belirtilmektedir. Çocukların ve gençlerin kitap okumamasının en önemli nedeni, ailede kitap okuma geleneğinin oluşmaması…
Read more »

SEVGİ EĞİTİMİ-3

KARAM-41 Makaleler ,,,,,

“Eğitim”, hayata ve topluma intibak edebilmenin ortak adıdır. Yeni doğan çocuğun beslenmeye alıştırılması, denilebilir ki, insan neslinin eğitimle tanıştığı ilk somut anlardır. Annenin güler yüzü, sevgi öpücükleri, konuşup okşaması, sevgi göndermeleri bu eğitimin devam eden parçalarıdır. Sevgi sadece insan varlığının değil, bütün yaratılmışların ortak hamurudur. Toprakta yeşeren bir bitki, açan…
Read more »

SEVGİ EĞİTİMİ-2

KARAM-41 Makaleler ,,,,,,

Türk Dil Kurumu tarafından yazılan Türkçe Sözlük’de sevgi ile ilgili sözcükler şu şekilde tanımlanmıştır: Sevgi:İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu. Sevgi seli:Sevginin yoğun olarak sergilenmesi. Sevgisiz:Sevgisi olmayan. Sevgisizlik:Sevgisiz olma durumu. Sevgi, zorlama olmadan, yalnız özgür olduğunda yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir(Spinoza,…
Read more »

GERÇEK SEVGİ

KARAM-41 Makaleler ,,,,,,

Erich Fromm, “Sevme Sanatı” adlı eserinde; “Sevgi, kişinin kendi bütünlüğünü, bireyselliğini koruyarak gerçekleştirdiği bir birliktir. Sevgi, insana özgü dünyadan bir şeyler vermektir. Bunlar ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir” demektedir. Atalay Yörükoğlu’ da sevgiyi; “İnsanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi duyguların tümü” olarak tanımlar. “İnsan, sevme yeteneğini sevilerek kazanır. Sevmeden önce…
Read more »

SEVGİ EĞİTİMİ-1

KARAM-41 Makaleler ,

Eğitimin amacına, öğrenmenin doğasına, bilimsel bilginin değerine, okulların yapı ve işleyişine ilişkin ortaya çıkan yeni paradigmalar eğitimin çağdaş bir yorumunu zorunlu kılmaktadır(Özden,1999, s.15). Paradigma, belli bir topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan inançların, değerlerin, tekniklerin bütünüdür (Khun,1995, s.179). Eğitimin amacı ve okulların işleyişini yeniden tanımlamanın bir zorunluluk haline gelmesinin temelinde, toplumsal yapıdaki…
Read more »

DAVA ADAMI MEHMET AKİF VE İSTİKLÂL MARŞI

Dedemkorkut Makaleler

DAVA ADAMI MEHMET AKİF VE İSTİKLÂL MARŞI Fahrettin Dönmez Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni – Yazar – şair Gönül sesinin kalemle kâğıda döküldüğü yerde Mehmet Akif var. Sevdaların en yücesi, sevgilerin en samimi ve sarsılmazı M. Akif’te var. Millet muhabbeti, vatan sevdası O’nda… Kahramanlar saf dursa Akif en başta……
Read more »

MORFİN/Lİ SÖZLER

EYalbuz Makaleler

MORFİN/Lİ SÖZLER Dilimize, kültürümüze, hayatımıza girmiş öyle sözler vardır ki bizi yüz yıllardan beri adeta uyuşturmuş ve uyutmuştur. Bu sözler bize sanki bakmamayı, görmemeyi, değmemeyi, dokunmamayı, konuşmamayı, işitmemeyi, anlamamayı telkin etmektedir. Üstelik bu sözler Kur’an’ın “…düşünmez misiniz, akletmez misiniz” emirlerine rağmen Kur’an’ın birer emri imiş gibi sunulmaktadır. Yüzlerce yıldan beri…
Read more »

Hababam Sınıfı’ nın GERÇEK YAZARI Tahir Kutsi Makal

MustafaCeylan Makaleler ,,,

-Araştırma-İnceleme- MUSTAFA CEYLAN **************************** HABABAM SINIFI VE MAKALİZM Tahir Kutsi Makal, sadece kendine ait ilkeleri bulunan ve o ilkeler etrafında bilinçli bir yaşama motifini ilmik ilmik işleyen ve adını “makalizm” olarak koyduğum bir fikir sisteminin kurucusuydu. Neden mi? Alın onun “Benim Gizli Yazılarım” isimli kitabını baştan sona bir okuyun. Bakalım…
Read more »