Günlük hayatta en fazla başvurduğumuz yollardan birisi,bir makama dilekçe vermektir.Bu konuda birçok sorunlarla karşılaşırız.
”Falanca makama dilekçe verdim.Dilekçemi almadılar”
”Dilekçemi vereli 40 gün oldu hala bir cevap alamadım.”
”Adama dilekçemi verdim,yırttı yüzüme attı” gibi birçok şikayetleri duyarız.
Dilekçe vermek bir “HAKTIR”. Dilekçe vermek için başkasının lütfuna ihtiyacımız yoktur.Bu bizim vatandaş olarak hakkımızdır.Hem de Anayasa ile güvence altına alınmış hakkımızdır..Anayasamızın 74.maddesi “dilekçe hakkını” düzenlemiştir.
Ayrıca 1.11.1984 tarih ve 3071 sayılı kanunla “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanun” düzenlenmiştir.Bu kanunun birinci maddesinde kanunun amacı belirtilmiştir.”Bu kanunun amacı,Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetler hakkında,Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.Ancak bir dilekçenin işleme konulması için yani dilekçe olarak kabul edilebilmesi için 3071 sayılı yasanın 4.Maddesi;
Dilekçede bulunması zorunlu şartları düzenlemiştir.Buna göre dilekçede: Dilekçe sahibinin adı-soyadı,imzası,iş veya ikametgah adresi bulunmalıdır.
Belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler ile yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler incelenmezler.Bu yasa adli makamlara yazılan dilekçeleri değil,idari makamlara ve TBMM’ne yazılan dilek ve şikayetleri düzenlemektedir.
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:
Anılan yasanın 7.maddesi dilekçe sahiplerinin anılan makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.İşlem safahatının duyrulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir denilmektedir.
Yukarıdaki düzenlemeler ışığında,bir makama usulüne uygun verdiğiniz dilekçeyi idari makamlar almak mecburiyetindedir.Size de 30 gün içinde durumu bildireceklerdir.Eğer dilekçenizle ilgili işlemler bitmiş veya hala devam ediyorsa durum size 30 gün içerisinde bildirilecek,işlem neticelendiğinde ayrıca sonuç ta bildirilecektir.
Verdiğiniz dilekçeyi kimse alıp yırtamaz,yüzünüze fırlatamaz.Eğer yırtarlarca,yüzünüze fırlatırlarsa ne yapacaksınız.Sakın ben de onun yüzüne kül tablasını fırlatırım demeyin.Zira haklı iken haksız olmayın.Yoksa bu kez sizin hakkınızda görevli memura fiili mukavemet ve hakaretten dava açılabilir.Siz doğru bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına gideceksiniz.Hakarete uğradığınızdan dolayı dilekçe vereceksiniz.
Hukukun verdiği hakkı ,hukuka uygun şekilde kullanacaksınız.
Ayrıca 23.01.2004 tarih ve 2004/12 nolu “Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması” hakkında Başbakanlık genelgesi vardır.
.Bu genelgede dilekçe hakkı: “sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi,şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi,dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır” denilmektedir.
Bireylerin ve tüzel kişilerin başvuru dilekçelerini alan idari makamlar,dilekçelerin alındığı tarih,kayıt numarası ve konusunu gösteren alındı belgesini düzenleyip,bu alındı belgelerini,her hangi bir ücret talep etmeden,başvuru sahiplerine vereceklerdir.
Ad,soyad ve adres bulunmayan,imza taşımayan,belli bir konuyu içermeyen,ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.
Başka bir idari makamın görev alanında kalan başvurular,ilgili idari makama iletilecek ve başvuru sahibine bilgi verilecektir.
Bir başka konuda buluşmak dileğiyle.
AV. ABDULHADİ BAY

İçeriği aşağıdaki sekmelerle değiştirebilirsiniz.

Abdulhadi BAY

Abdulhadi BAY Son yazıları (hepsini göster)